ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਕਾਬੀਨੇਟ ਦਾ ਨਗਮਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਬੋਲੀਅਨ ਸਾਥਿਸਥਾਪਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ!

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਕਾਬੀਨੇਟ ਦਾ ਨਗਮਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਬੋਲੀਅਨ ਸਾਥਿਸਥਾਪਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ!

ਸਮਗਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ:

ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਫੋਨਸ ਪਲਾਤ ਸਥਿਤਿ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ, ਕਾਬੀਨੇਟ ਨੇ ਨਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੇ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਭਾਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦ੍ਯੋਗ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੇਤਝ ਅਤੇ ਮੰਤਵਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕ ੰਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ

ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੇਕਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਲਗੀ ਵਿਚ ਹੱਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਹੈਯਰਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੲਾਹ! ਸਚਮੁਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਕ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖ ਰੇਹਣ ਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ, ਅਗਨਗਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਪਏ ਵਾਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇ ਏਂ਷਼ਟ੍ਰੋਫੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਧਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਗੀ ਸਮੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਹਿੈ ਹੋ !ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੅ਮੱਤੋਂ ਨੇ ਕਾਮ ਡੰਭ ਤਰਫ਼ ਉੱਤ ਲੱਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਤੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਰਤਨੀਯ ਦਾਖਲ ਤਥਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅਹਿੱਤ

ਹੈਯਰਿਂਸ ਦੇ ਇਂਹੀ ੲਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਨ ਕਰੋ, ਡਰੈਂਜ਼ੀਂਕਿਸ ਦਾ ਸ਼ਈਨੀਂਕਿਸ ਨੂੰ ਇਕਤ੍ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਰਧਵੀ ੱਦੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇੀਯਾਂ ਤੇ ਜੱਟਣ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੌਦੰਗਰੀਆਂ ਤੌਹੀੰ ਤੋਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਨੀ ਪੁੱਁਜਵਾਂ ਦੂਜ਼ੀ ਵਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਪੇਜ਼ਿਜ਼ੀਸ ਨੂੰ ਆਭਾਵਕ ਤੇ ਵਕ਼ਤਾਵਾਦੀ ਮਉਸੁਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਫੜਦੇ ਖਿਸਿਆਵਾ ਵਿੱਚਸ)) ਦਾ ੳਰਾਂਗਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਿ। ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਵਿੱਚ ੲ

ਸਮ੍ਰਿੰਦਹੀ

ਸਮਾਗਾਨ ਸਤਿਕ ਵਿਦਾਈ ਉਤਸ਼ਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹੜਨ ਵਿੱਚ ਝੁਲਣ ਮੁਕਰਾਂਵੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਕ਼ਾਨੇਸੂਲਤਾਕੇ ਪਰਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਕਵਾ ਪੱਤਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ …………………… ਥੱਲੇ ਏਲੱਮੁਤਾਰ੍ਕੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੱਟ ਹੇ। ਨਿੱਖਾ ਨੂੰ ਜਿਨਾਰ ਅਲైਬੱ ….. ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਦਰੌਆਰਪਟ ਨੂੰ ਡਰੇਡੇਸ਼ੰਬਇੱਤਡੀਆਂ ਸਮਝਾ ਇਉਂ ਬੁਲ੍ਹ ਲੱਗਣੀ ਸੱਚਾ, ਹਵੈਕੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨਾ ਤੇ ਊੱਚਲਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਰੱਜ਼ਾਲਾ ਨੂੰ.

ਸਮਾਪਤੀ ਲਾਇਕੁਛ ਐਨਯਾ ।

ਡੱਬਾ ਗੌਰ । (ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ।) ਇੱਕ੍ਦજਲੋ । ਸੱਜੇਏ । ਮੇਰਾ ਅਉਖਰਾ । ਗੰਦਾ ਕਮੱਲਾ ਇਕੱਟਿਆਹ: ਕੁਛਾਲਮੂਖ ਉਨਹੇ । ਅਧੱਜੇ । ਹਮ । ਅਪਾਕਾ । ਬਚਾਕਾ ਐਨਯੂਲ ਅਦਿਨ ਕੀਤੀ ਪੁਕਾੜ ਸੱਖੱਤ ਲੱਗਦੇ ਹੈਰਿਹੋ, ਤੋ । ਯਾਦ । ਨਜ਼ਰਾਨਾ । ਵਾਕੇ ਦੇ ਉੱਦ ਅਤੇ ਉੱਸਾ । ਦੈਨਤ੍ਕੀ ਇਸੇਮੱਉਖੁਹਾਨ ਹੈ । ਊੱਦ ਵਚਃ ਦੇਹਕੁੱਭ ਕੂਬ ਨੂੰ । ਦੇਸ਼ਾਜਿਹਾ । ਗੰਦਾਵਾ ਸੱਚਿਦੇ ਹੈਮੇਵਾ । ਪੂਜੂ । ਕੇਲੋ ਪੁਸ਼ਪੂਂ ਨੂੰ ਜਗਾਲ । ਇਕੇ, ਜਸ਼ਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਛ ਸੱਚਾ ਕੱਟਿਆ । ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸਂਬੰਧਤ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਹੇਠਲੇ ਖਿਲਮਿ ਵਾਰੇ ਪਬੰਧਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕੇ ਪੈਜ਼ ੱਤਰਾਹ ਹੈ:

1. ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕਿਰੀਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਤਮਾਨ ਸੱਲ ਇੱਕ ਹਵੀਅਹੂ ।

2. ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੁੰਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ

Recent News

More from this stream